หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยงานราชการ

  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

  โรงเรียน-การศึกษา

  เพื่อนบ้าน

  อื่น ๆ

      จำนวนผู้เยี่ยมชม 3032  ท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

ตัวอย่างโครงการที่สามารถได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

          ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

    การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตประปา (ผิวดิน ใต้ดิน ภูเขา)บ่อบาดาล ถนนลูกรัง/คอนกรีต ท่อ-ร่อง-รางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ พร้อมทางขึ้นลง และการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง

          ด้านการส่งเสริมรายได้/อาชีพ

         การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (จักสานไม้ไผ่ ผักตบชวาและพลาสติก ทอผ้า ถักไหมพรม เย็บผ้า เลี้ยงไหม ทอเสื่อ ขยะรีไซเคิล ลวดหนาม ซัก-อบ-รีด อิฐบล็อกดินประสาน อิฐบล็อก เสาปูน เพาะเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด เหล็กดัด เหล็กปลอกเสาคาน สบู่ น้ำยาล้างจาน ยาสระผม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รองเท้า ถ่านอัดแท่ง เฟอร์นิเจอร์ นวดแผนไทย ปลาร้า น้ำพริก ขนมจีน อาหารเช้า-เย็น ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ขนมหวาน ขนมไทย ผลไม้แปรรูป ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว น้ำดื่ม น้ำแข็ง ปั๊มน้ำมัน)

         การจัดหาเครื่องจักรกลบริการ (จักรยาน จักรยานสามล้อ จักรยานยนต์ จักรยานยนต์สามล้อ รถยนต์ รถดูดส้วม) เพื่อประกอบอาชีพ

         การส่งเสริมอาชีพบริการ (การท่องเที่ยว เรือยาง เต็นท์พักแรม บ้านพัก เครื่องเสียง เครื่องไฟ เครื่องดนตรี เครื่องปั่นไฟ เวที)

         การส่งเสริมบริการชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสหกรณ์)

ด้านการเกษตร

         การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์บก (วัว ควาย แพะ หมู กระต่าย หนู จิ้งหรีด ไส้เดือน) สัตว์น้ำ (ปู ปลา กุ้ง หอย จระเข้) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (กบ เขียด อึ่งอ่าง) พร้อมอาหาร

         การส่งเสริมปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ พันธุ์พืช-ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ อาหาร วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือน การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ยุ้ง-ฉาง ลานตาก ทำนบ เหมือง ฝาย สระ หนอง คลอง บึง ลำห้วย ท่อส่งน้ำ เพื่อการเพิ่มผลผลิตการเกษตร)

         การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถ รถอีแต๋น รถนวดข้าว รถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ รถนวดข้าว เครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวโพด เครื่องอัดฟาง เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องผลิตปุ๋ยพร้อมโรงเรือน) เพื่อประกอบอาชีพ

        การส่งเสริมการทำสวน ทำนา ทำไร่ พืชผัก ผลไม้ และไม้เศรษฐกิจ

ด้านสวัสดิการชุมชน

        การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการชุมชน (สนาม-ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องพ่นยุง เครื่องตัดหญ้า เตาเผาขยะ ศาลาเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องเก็บของ โรงครัว ป้อมยาม-จุดตรวจ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย)

        การอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญา (ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

        การส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ไปโอดีเซล)

ขอขอบคุณข้อมูล จาก : ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

http://webboard.villagefund.or.th/index.php/section-table/39-others/1875-30-november-2011

 

   
                                                                หน้าแรก  |ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ผู้ดูแลระบบ